Možnost odkladu úhrady daně z nabytí nemovitosti

Jednou z nich také možnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti a uhradit zálohu na tuto daň do 31. 8. 2020.

Týká se případů, kdy by jinak zákonná lhůta k podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a úhradě zálohy na daň uplynula v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020.

O posun není nutné žádat.

Odůvodnění Ministerstva financí

Ministryně financí se rozhodla prominout daňovým subjektům příslušenství daně spojené s pozdním podáním daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a s pozdní úhradou daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí, dojde-li ke splnění uvedených povinností nejpozději dne 31. 8. 2020. Jako počátek rozhodného období byl stanoven den 31. 3. 2020, neboť k tomuto dni uplyne první lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí ode dne vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky.

 

Tímto způsobem bude fakticky umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň, případně zálohu na daň později bez sankce. Uvedené prominutí se vztahuje i na případy, kdy bylo v rozhodném období povoleno posečkání na delší období než do dne 31. 8. 2020 a daňový subjekt přesto daň do 31. 8. 2020 uhradí.

Účelem tohoto prominutí je omezit počet osobních návštěv finančních úřadů či provozoven poskytovatelů poštovních služeb s ohledem na riziko šíření viru SARS-CoV-2 a rovněž reagovat na omezenou možnost obstarat si v této mimořádné situaci potřebné znalecké posudky, úvěrové financování od bank apod.

Zároveň v případech, kdy si daňový subjekt požádá a bude mu povoleno posečkání na delší období než do dne 31. 8. 2020 a daňový subjekt v této lhůtě předmětné platební povinnosti neuhradí, lze úrok z posečkané částky prominout na základě individuální žádosti podle § 259b daňového řádu.

 Více informací můžete nalézt ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 5/2020.

 JUDr. Radka Locher

informace pocházejí z webu realitymorava.cz

 

 

Jsme v tom s Vámi, společně vše zvládneme!