Poslanci zrušili předkupní právo spoluvlastníků k převáděným podílům

Nový občanský zákoník omezil předkupní právo jen na případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit.

Právo bude podle schválené novely i v těchto případech znovu omezeno na půl roku od vzniku spoluvlastnictví. Časové omezení nebude platit ve vztahu k zemědělskému závodu.

Kdo pronajímá byt pro Airbnb, bude muset nahlásit, pro kolik lidí.

Přijatá změna občanského zákoníku také zakotvuje povinnost vlastníka bytu předem oznámit správci domu takové podnikání nebo činnosti v bytě, které by mohly dlouhodoběji vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě.

 

 

Příkladem je pronajímání bytu pro ubytovací platformy jako Airbnb, kdy o tom bude muset vědět společenství vlastníků jednotek. Kvůli vyúčtování služeb bude také muset člověk, který používá byt pro ubytovací služby, nahlásit SVJ počet lidí, kteří byt při krátkodobých pronájmech byt užívají.

„Jde o to, aby v těch případech, kdy dochází k rozúčtování  - ať už jsou to popelnice, voda a další otázky - aby bylo jasné, kolik v tom bytě bydlí osob a aby ty platby, které za nimi jdou, byly opravdu podle toho počtu osob, které tam jsou a ne, že je jeden vlastník, který si tam pravidelně každých 14 dní točí sedm až dvanáct návštěvníků a tváří se vůči těm ostatním já vůči vám vůbec žádné povinnosti nemám a já se na vás můžu vykašlat,“ řekl poslanec Benda.

Novela má také jednoznačně stanovit, že při prodeji bytu přecházejí na nabyvatele případné dluhy původního vlastníka bytu, které souvisejí se správou domu nebo užíváním bytu.

Upravuje nucený prodej bytu a umožní uložení smluvní pokuty nájemci bytu, který by si neplnil své povinnosti, nebo vznik společenství vlastníků jednotek s jediným vlastníkem všech jednotek.

Vlastník bytové jednotky má podle novely nově povinnost oznámit všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř bytu. Povinnost se bude vztahovat i na úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení.

 

informace pocházejí z webu www.idnes.cz