Realitní trh čekají změny

Již dlouho nebylo realizováno tolik změn, které ovlivní chod českých realitních kanceláří, jako tomu bude od roku 2020.

Co vše bude od roku 2020 jinak?

 

Poplatek za vklad do katastru nemovitostí vzroste o dvojnásobek

Avizované zdvojnásobení poplatků za návrh na vklad na katastr nemovitostí nakonec sněmovna schválila. Od ledna 2020 dojde k zdvojnásobení poplatků za návrh na vklad (z 1 000 Kč na 2 000 Kč). Změna by měla být účinná od 1. ledna 2020, je ovšem možné určité zpoždění, bude záležet na datum podpisu prezidenta a uveřejnění zákona ve sbírce zákonů.

 

Zákon o realitním zprostředkování schválen

 

 

Od roku 2020 bude platit nový zákon. Nastaví základních zákonná pravidel činnosti realitních zprostředkovatelů (RZ) a klientům přinese vyšší transparentnost. Zprostředkovatelská smlouva bude povinně písemná. Zároveň nesmí být na shodné listině jako kupní smlouva a nesmí klientovi (spotřebiteli) uložit povinnost uzavřít realitní smlouvu. To znamená, že zprostředkovatelská smlouva bude muset být uzavřena před případnou smlouvy o smlouvě budoucí či smlouvy kupní.

 

 

 

 

 

 

Realitní zprostředkování bude vázanou živností "Realitní zprostředkování". Zprostředkovatelé, kteří budou mít k datu účinnosti živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3“ musí do 6 měsíců ohlásit (bez poplatku) živnostenskému úřadu novou živnost.

 

Realitní zprostředkovatelé budou muset být:

  1. Bezúhonní – doloží výpisem z rejstříku trestů.
  2. Pojištění - do 2 měsíců od účinnosti zákona musí mít pojištění odpovědnosti, minimální limit pojistného plnění 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a 3 000 Kč pro pojistné události v jednom roce, spoluúčast max. 5 tis. Kč nebo 1 % z pojistného plnění. Pro franšízanty je minimální pojištění poloviční. Lhůta pro zajištění pojištění 2 měsíce od nabytí účinnosti zákona.
  3. Kvalifikovaní - do 2 let musí získat odborné vysokoškolské vzdělání v oblasti právo, ekonomie, finance, marketing, obchod, stavebnictví, nebo vyšší odborné či středoškolské s maturitou kombinované s 3-letou praxí. Nebo osvědčení o složení státem certifikované zkoušky nebo specializovaný kurs MBA a rok praxe.

 

Zákon nereguluje developery, investiční společnosti a další osoby prodávající a spravují vlastní nemovitosti. Stávající volná živnost "Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti" se u těchto subjektů změní na "Nákup, prodej, správa a údržba nemovitosti". Zákon se také nevztahuje na subjekty, které poskytují pouze inzerci nemovitostí.

 

Zákon stanoví sankce za porušení. Pokud nebude smlouva obsahovat povinné náležitosti, klient neobdrží povinné informace nebo LV, bude mít právo od smlouvy o zprostředkování odstoupit. Pro vyšší šanci domoci se náhrady by mělo klientům pomoci povinné pojištění RZ. Kontrolu bude provádět živnostenský úřad, který bude moci ukládat pokuty.

 

Ekologické novely od začátku roku 2020

Jako opatření pro řešení klimatického sucha byla schválena novelu stavebního zákona, která od 1. 2.2020 zjednoduší povolování vodních děl do plochy 20 tis. m2 a terénních úprav k zadržování vody. Od 1. ledna 2020 dojde k osvobození od daně z nemovitosti u "zásadních krajinných prvků", příklad krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad, pokud jsou evidovány v evidenci ekologicky významných prvků, dále ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně, a dále pozemky nepoužívané k podnikání mimo zastavěné území – příkop, mokřad, močál, bažina, skály, rokle, strže. Z praktického pohledu budou zřejmě klienti před využitím muset dořešit změnu evidence pozemku, který může být veden jako ostatní plocha.

JUDr. Radka Locher

informace pocházejí z webu realitymorava.cz