Daň z nemovitosti musí být zaplacena do 31.5.2019...

Bezplatnou „daňovou“ složenkou (Poštovní poukázka A doklad V/DS), která je doručována fyzickým osobám, lze uhradit daň z nemovitých věcí na každé poště bez poplatku.

Informaci o celkové výši daně a případném přeplatku nebo nedoplatku se poplatník dozví z oddělitelné části složenky (alonže), stejně jako adresu územního pracoviště, kde je uložen jeho daňový spis k dani z nemovitých věcí, upozorňuje Finanční správa ČR ve své tiskové zprávě.

 

Kdo složenku očekává marně?

Složenka od finanční správy přijde pouze těm poplatníkům, kteří nemají zřízenu datovou schránku. Fyzické osoby, které mají zřízenu tzv. datovou schránku fyzické osoby nebo fyzické osoby podnikající, stejně jako právnické osoby obdrží informace pro placení daně do své datové schránky. Pokud právnická osoba nemá zpřístupněnou datovou schránku, dostane poštou běžnou poštovní poukázku.

Další výjimka je u poplatníků, kteří se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně e-mailem. Ti dostanou všechny potřebné informace k placení daně z nemovitých věcí do své e-mailové schránky. V případě poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO, proběhne úhrada daně v souladu s podmínkami České pošty.

 

Nepřesáhne-li částka daně 5.000,-Kč, je splatná celá do 31. května 2019.

Je-li daň vyšší než 5.000,-Kč, je splatná ve dvou splátkách - do 31. května a do 30. listopadu (avšak poplatník ji může v termínu do 31. května zaplatit i najednou).

 

Kdo vlastní více nemovitostí v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5.000,-Kč, najde v obálce jen jednu složenku, kde budou platby za všechny nemovitosti v kraji sečteny dohromady. Kdo vlastní nemovitosti na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5.000,-Kč, najde v obálce více složenek, uvádí generální ředitelka Finanční správy ČR Tatjana Richterová.

Na složenkách je předtištěn bankovní účet finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky. Částku celkové platby vyplní poplatník sám, a to podle údajů z alonže. Pro placení lze využít i QR kód, uvedený na alonži.

 

Daň je možné zaplatit několika způsoby:

 

Nabízíme přehled bankovních účtů finančních úřadů

 

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2019 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje novou výši daně místně příslušný finanční úřad nejčastěji hromadným předpisným seznamem. Tento seznam je pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu v pracovních dnech v průběhu měsíce května.

 

 

Informace pocházejí z webu www.podnikatel.cz